Veiledning for utarbeiding av sikkerhetsdatablad

Denne veiledningen beskriver kravene til utforming og innhold av sikkerhetsdatablad i henhold til EUs kjemikalieregelverk REACH. 

Dette er en del av en serie med veiledninger fra det europeiske kjemikaliebyrået ECHA som skal hjelpe alle aktører å oppfylle forpliktelsene sine i henhold til REACH-forordningen. Samtlige av ECHAs veiledninger om REACH finnes på denne siden:  https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach 


Type:
Veileder
Nummer:
M-771
Språk:
NB

Publisert:
29.05.2017 00:00:00
Opphav:
ECHA
Omfang:
126 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker