Veiledning for avfall og gjenvunnede stoffer

Denne veiledningen beskriver under hvilke forhold virksomheter som gjenvinner stoffer fra avfall er unntatt fra registreringsplikten i EUs kjemikalieregelverk REACH.

Dette er en del av en serie med veiledninger fra det europeiske kjemikaliebyrået ECHA som skal hjelpe alle aktører å oppfylle forpliktelsene sine i henhold til REACH-forordningen. Samtlige av ECHAs veiledninger om REACH finnes på denne siden: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach


Type:
Veileder
Nummer:
M-768
Språk:
NB

Publisert:
29.05.2017 00:00:00
Opphav:
ECHA
Omfang:
38 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema