Saneringsplan for uttak av villreinbestanden i Nordfjella sone 1

Skrantesjuke, Chronic Wasting Disease (CWD), er en smittsom prionsykdom som rammer hjortedyr. Sykdommen er dødelig og vil ikke forsvinne av seg selv. I Europa er vanlig skrantesjuke kun funnet hos villrein i Nordfjella villreinområde. Hele bestanden er derfor besluttet fjernet som et ledd i å prøve å bli kvitt sykdommen. Dette kan spare mange dyr for de lidelsene sykdommen medfører, og hindre videre smittespredning.

Nordfjella villreinområde er delt i to soner, og det er de omtrent 2000 dyrene i den nordlige sonen (sone 1) som skal fjernes. Mattilsynet og Miljødirektoratet har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet laget en saneringsplan for uttak av villreinbestanden i sone 1.


Type:
Rapport
Nummer:
M-779
Språk:
NB

Publisert:
15.06.2017 09:00:00
Opphav:
Mattilsynet, Miljødirektoratet
Omfang:
36 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema