Nye klassegrenser for ålegress og makroalger i vannforskriften

Miljødirektoratet ønsket å videreutvikle vannforskriftens indekser og klassifiseringssystem for de biologiske kvalitetselementene på makroalger og ålegress. Hovedformålet var å utvide det geografiske området for eksisterende indekser, men også å utvikle en ny kombinasjonsindeks basert på den eksisterende fjæreindeksen og en enklere variant av indeksen for nedre voksedyp.

Vi har vurdert kvaliteten og egnetheten til data for utvikling av indeksene og for anvendelse av eksisterende indekser for nye områder. Med bakgrunn i eksisterende indekser, tilgjengelige data, statistisk analyse og ekspertvurdering, har vi videreutviklet indekser til å gjelde for nye økoregioner og vanntyper, samt foreslått noen endringer i de eksisterende indeksene.


Type:
Rapport
Nummer:
M-788
Språk:
NB

Publisert:
27.06.2017 00:00:00
Forfatter:
Miljødirektoratet
Omfang:
75 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema