Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge

I dette prosjektet har NINA siden 2009 gjennomført arealrepresentativ overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Inventeringene foretas i åpen gressmark og skogsmark i lavlandet av frivillige registranter som rekrutteres og organiseres gjennom Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (Sabima). Denne rapporten sammenstiller arbeidet i 2016, og rapporterer årets funn samt tidstrendene fra 2009 til 2016.

Som i årene 2013-2015 ble overvåking av dagsommerfugler og humler utført i de tre regionene Østfold og Vestfold, Sør- og Nord-Trøndelag, samt Rogaland og Vest-Agder. NINA har mottatt alle dataene fra årets feltsesong fra de frivillige via Sabima. Oppsummert har samarbeidet mellom de frivillige registrantene, Sabima og NINA fungert veldig bra og vært gunstig for prosjektet. De frivillige registrantene har gjort en god jobb i datainnsamlingen.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-722
Språk:
NB

Publisert:
19.06.2017 00:00:00
Opphav:
NINA
Omfang:
38 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema