Kystlynghei i Naturindeks for Norge ‐ Utvikling av indikatorer og datagrunnlag

Det er utviklet en tilstandsindikator for gjengroing og identifisert indikatorarter som kan egne seg for naturtypen kystlynghei i Åpent lavland i naturindeks for Norge. Gjengroing med tresjikt er beregnet ut fra fjernmålingsdata (flyfoto).

Det er pekt ut indikatorarter knyttet til lyngheisyklusen, nord-sør gradienten og nitrogenberikelse. I tillegg er det vurdert hvordan NIN-kartlegging og handlingsplan for kystlynghei kan bidra med data til Naturindeks.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-403
Språk:
NB

Publisert:
09.06.2017 00:00:00
Opphav:
NIBIO
Omfang:
50 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker