Kontrollordning for Vassdragskalk: Omsetningsstatistikk og analyseresultat 2016

Store summer blir satt inn i form av kalkingstiltak og årsrapporten for 2016 presenterer omsetningsstatistikk og analyseresultat for kontrollordningen av vassdragskalk.

Sur nedbør har gjennom 20 år gått jevnt ned, men innholdet i nedbøren synes nå å ha stabilisert seg. Variasjonen i kalkmengdene som brukes, er i hovedsak korrelert direkte med nedbørsmengdene fra år til år i de forsuringsskadde områdene.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-767
Språk:
NB

Publisert:
21.06.2017 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
46 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema