Kartlegging av kalkskog i Buskerud, Vestfold, Oslo og Akershus 2016

BioFokus og NINA har utført naturfaglige undersøkelser av 40 skogsområder i Buskerud, Vestfold, Oslo og Akershus med fokus på kartlegging av kalkskogsverdier. I tilknytning til disse er det blitt laget faktaark som beskriver verdiene i undersøkelsesområdene.

Kalkskogskvalitetene i under-søkelsesområdene har vært svært varierende. Nitten områder er gitt tre eller flere poeng av 6 mulige og seks områder har fått 1 og 2 poeng. Femten av undersøkelsesområdene er gitt 0 poeng. Naturtypelokalitetene/kjerneområdene fordelte seg på 59 A-lokaliteter, 69 B-lokaliteter og 11 C-lokaliteter. Det er kjent hele 146 ulike rødlistearter i de avgrensede områdene.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-745
Språk:
NB

Publisert:
15.06.2017 00:00:00
Opphav:
BioFokus
Omfang:
28 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema