Bløtbunnsfauna som indikator for miljøtilstand i kystvann

En ekspertgruppe med forskere fra NIVA, HI, Akvaplan-Niva og UiB satt sammen av Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet har vurdert erfaringer fra bruk av indeksene for bløtbunnsfauna de seneste årene. Etter å ha samlet inn nye data og analysert disse, har gruppen kommet fram til nye klassegrenser for indeksene i 5 grupper av vanntyper for hele Norge. Dette er en stor forbedring fra det gamle systemet, hvor én felles klassifiseringstabell for bløtbunnsfauna har vært benyttet ved klassifisering i alle vanntyper og i alle økoregioner.

Gjeldende klassifiseringsveileder 02:2013 rev 2015 skal revideres, og skal etter planen være ferdig 1. kvartal i 2018. Resultater fra denne rapporten vil tas inn i ny revidert klassifiseringsveileder, og skal derfor ikke tas i bruk før ny revidert klassifiseringsveileder er på plass.


Type:
Rapport
Nummer:
M-633
Språk:
NB

Publisert:
28.06.2017 00:00:00
Forfatter:
NIVA, HI, Akvaplan-Niva, UiB og UiO
Opphav:
Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet
Omfang:
55 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema