Refusjonsordningen for spillolje - Årsrapport 2015

Rapporten beskriver driften av refusjonsordningen for spillolje i 2015. Ordningen har eksistert siden 1994, og den har til hensikt å sikre en høy innsamlingsgrad av blant annet smøre-, hydraulikk- og transformatoroljer. Ordningen er finansiert gjennom bevilgninger på statsbudsjettet.

I 2015 var refusjonssatsen på kr 2,24 per liter innsamlet olje. Brutto innsamlet
oljemengde var 26 654 m3, og det ble anbefalt utbetalt ca. 57,2 MNOK i refusjon, etter fratrekk for vann i oljen.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-685
Språk:
NB

Publisert:
05.01.2017 00:00:00
Opphav:
COWI
Omfang:
15 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema