Utvikling av metodikk for naturfaglige registreringer i skog - deloppdrag Vestlandet

På oppdrag for Miljødirektoratet er det foretatt en heldekkende kartlegging etter NiN2.0 av tre utvalgte skogsområder i Hordaland og Møre og Romsdal fylker.

Med grunnlag i blant annet disse undersøkelsene er det gitt innspill til revidert metodikk for naturfaglige registreringer i skog.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-707
Språk:
NB

Publisert:
27.02.2017 00:00:00
Opphav:
Miljøfaglig Utredning AS /Bioreg
Omfang:
96 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema