Metodeutvikling for naturfaglige registreringer i skog

På oppdrag for Miljødirektoratet har BioFokus testet ut et utkast til ny metode for skogkartlegging. Testen er utført i felt i foreslått verneområde vest for Gutulisjøen i Engerdal, Hedmark. 

Rapporten presenterer resultatene fra kartleggingen. Det gjøres en evaluering av foreslått metode, der det foreslås en del endringer og justeringer, både av metodeforslaget og i NiN. Rapporten går i tillegg gjennom verdisettingsparametrene for eksisterende metode og foreslår presiseringer av dem.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-708
Språk:
NB

Publisert:
27.02.2017 00:00:00
Opphav:
Biofokus
Omfang:
59 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema