Effekter av menneskeskapt støy på havmiljø - rapport til Miljødirektoratet om kunnskapsstatus

Menneskelig aktivitet har ført til en betydelig økning av støynivået i havet.  Miljødirektoratet har fått i oppdrag fra Klima- og Miljødepartementet å oppsummere kunnskapsstatus og behovet for forvaltningstiltak.

Et ekspertpanel fra FFI, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Oslo har gjennomgått sentral litteratur og med vekt på nyere studier oppsummert kunnskapsstatus innenfor temaer som direkte skade og fysiologiske effekter som følge av støy, atferdsendringer, maskering og potensielle effekter på populasjoner og bestander.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-690
Språk:
NB

Publisert:
03.02.2017 00:00:00
Opphav:
Forsvarets forskningsinstitutt, Havforskningsinstituttet, Universitetet i Oslo
Omfang:
79 s

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema