Stasjonsnett for basisovervåking på Svalbard

I forbindelse med arbeidet med CBMP (Circumpolar Biodiversity Monitoring Program), har Miljødirektoratet gitt Akvaplan/niva i oppdrag å utarbeide et forslag til stasjonsnett for overvåking av biologisk mangfold rundt Svalbard.

Rapporten gir forslag til stasjonsnett for kvalitetselementene etter vannforskriften: planteplankton, makroalger og bløtbunnsfauna, inkludert hydromorfologiske og fysisk/kjemiske støtteparametre. I tillegg er det utarbeidet forslag til stasjonsnett for andre indikatorer som kan være relevante for å overvåke klimaendringer og introduserte arter. Rapporten presenterer også budsjettskisser for to ulike ambisjonsnivå på overvåkingen.


Type:
Rapport
Nummer:
M-892
Språk:
NB

Publisert:
05.12.2017 00:00:00
Opphav:
Akvaplan/niva
Omfang:
35 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema