Miljøvennlige jordblandinger – klima, resirkulering og bruksområder

NIBIO har etter forespørsel fra Miljødirektoratet vurdert ulike materialer som brukes i torvreduserte og torvfrie blandete dyrkingsmedier og i anleggsjord (strukturmaterialer og næringsrike materialer).

Lite omdannet torv har unike fysiske og kjemiske egenskaper, og det finnes per i dag ingen produkter som kan erstatte torv i alle bruksområder (gartnernæringen, hobbyhagebruk, torvtak og anleggsjord). I rapporten vurderes muligheter og utfordringer ved bruk av torverstatningsprodukter i de ulike bruksområdene, og behov for videre FoU er angitt.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-901
Språk:
NB

Publisert:
18.12.2017 00:00:00
Opphav:
NIBIO
Omfang:
40 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema