Forslag til naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse

I desember 2016 leverte en faggruppe bestående av eksperter fra Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Vitenskapsmuseet ved NTNU (VM-NTNU) et forslag til 31 naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse (Aarrestad mfl. 2016). I det videre arbeidet med verdisettingsmetodikk ble det behov for å revidere avgrensningen av en del av de foreslåtte naturtypene.

Denne rapporten inneholder reviderte naturtypebeskrivelser for de 31 naturtypene, justert i henhold til nye avgrensninger av naturtypene, og faktiske feil er rettet opp. Beskrivelsene er i samsvar med Miljødirektoratets kartleggingsinstruks for kartlegging og verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse, som skal gjennomføres i 2017 i tråd med forslag til verdisettingsmetodikk foreslått av Evju mfl. (2017).


Type:
Rapport
Nummer:
M-751
Språk:
NB

Publisert:
20.12.2017 00:00:00
Opphav:
NINA
Omfang:
76 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema