Veiledning om krav til stoffer i produkter

Denne veiledningen beskriver hvilke krav som gjelder i REACH for leverandører av faste produkter. Veiledningen er nyttig for både produsenter, importører, grossister og detaljister. 

Les Miljødirektoratets omtale av denne veiledningen

Dette er en del av en serie med veiledninger fra det europeiske kjemikaliebyrået ECHA som skal hjelpe alle aktører å oppfylle forpliktelsene sine i henhold til REACH-forordningen. Her finner du samtlige av ECHAs veiledninger om REACH.


Type:
Veileder
Nummer:
M-809
Språk:
EN

Publisert:
24.08.2017 00:00:00
Opphav:
ECHA
Omfang:
109 s

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema