Potential PFBS and PFHxS Precursors

Per- and polyfluorinated substances are on the agenda of environmental and health authorities internationally. The present report discusses the abiotic degradation of possible precursors to the perfluorinated sulfonic acids PFBS and PFHxS. 

Per- og polyfluorerte stoffer er på agendaen til miljø- og helsemyndighetene internasjonalt. I denne rapporten undersøkes degraderingen av mulige forløpere til de perfluorerte sulfonsyrene PFBS og PFHxS.

The open literature on abiotic environmental degradation of potential PFBS and PFHxS precursors is reviewed. In addition, searches in the Chemical Abstract Services (CAS) database for commercially available potential PFBS and PFHxS precursors were performed.

In general, substances containing the n-CF3CF2CF2CF2S(O2)- and n-CF3CF2CF2CF2CF2CF2S(O2)- moieties may undergo abiotic degradation resulting in the release of PFBS and PFHxS, respectively.

Fritt tilgjengelig litteratur om abiotisk nedbrytning i miljøet av mulige PFBS- og PFBS-forløpere har blitt gjennomgått. I tillegg har det blitt gjennomført søk etter kommersielt tilgjengelige PFBS og PFHxS-forløpere i Chemical Abstract Services (CAS) databasen.

Generelt kan stoffer som inneholder strukturelementene n-CF3CF2CF2CF2S(O2)- og n-CF3CF2CF2CF2CF2CF2S(O2)- gjennomgå abiotisk degradering som resulterer i dannelse av henholdsvis PFBS og PFH


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-792
Språk:
EN

Publisert:
08.08.2017 00:00:00
Opphav:
UiO
Omfang:
46 s

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema