«Fishing For Litter» som tiltak mot marin forsøpling i Norge

Miljødirektoratet har gitt SALT oppdraget med å gjennomføre en 2-årig prøveordning med Fishing For Litter (FFL) i utvalgte havner i Norge i perioden 2016 – 2017.

Rapporten redegjør for oppstart, gjennomføring og erfaringer fra prøveordningens første driftsår.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-744
Språk:
NB

Opphav:
SALT Lofoten AS
Omfang:
31 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema