Veileder for innhold i søknad om tillatelse etter forurensningsloven for petroleumsvirksomhet til havs

Forurensningsloven § 12 fastslår at søknad om tillatelse etter § 11 skal gi de opplysninger som er nødvendig for å vurdere om tillatelse bør gis og hvilke vilkår som skal settes.

Forurensningsforskriften kapittel 36 stiller mer detaljerte krav til innhold i søknader og
bestemmelser omkring Miljødirektoratets behandling av søknader. Denne veilederen skal gi operatørene for petroleumsvirksomhet til havs ytterligere veiledning til utforming av søknader for å sikre at Miljødirektoratet får nødvendig informasjonen til å behandle søknadene og at operatørene dokumenterer vurderinger og analyseresultater på en sammenlignbar måte.


Type:
Veileder
Nummer:
M-593
Språk:
NB

Publisert:
15.09.2016 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
22 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema