Retningslinjer for håndtering av sensitive artsdata

Retningslinjene skal bidra til ensartet praksis mellom de ulike organ under stat og kommune.

Retningslinjene dekker både konkrete innsynsbegjæringer og tilrettelegging av innsynsverktøy med eller uten adgangsbegrensning. Det er et mål at retningslinjene legges til grunn for praksisen også hos parter som ikke er bundet av regelverket innenfor offentlig forvaltning


Type:
Veileder
Nummer:
M-606
Språk:
NB

Publisert:
21.09.2016 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
10 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema