Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota

I forbindelse med revisjon av veiledning for klassifisering av miljøtilstand i vann publiseres med dette nye grenseverdier for metaller og organiske miljøgifter i vann, sediment og biota.

Veilederen baserer seg på data fra rapportene TA-3001/2012 og M-241/2014 og er en sammenstilling av grenseverdier til bruk for klassifisering av miljøtilstand i vann, sediment og biota. 

Merk: M-608 erstatter siden i fjor høst TA-2229. Grenseverdier for PAH16 og forvaltningsmessige grenseverdier for TBT i sediment mangler i M-608, så her må TA-2229 fortsatt brukes. Alle grenseverdier skal inn i klassifiseringsveilederen for miljøtilstand i vann 02:2013.


Type:
Veileder
Nummer:
M-608
Språk:
NB

Publisert:
13.09.2016 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
26 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema