Elektrisk båtfiske i Tanaelva

Ved bruk av elektrisk fiskebåt ble produksjon av ungfisk dokumentert i de stilleflytende sandområdene øverst og nederst i hovedstrengen av Tanaelva.

De øvre og de nedre områdene i hovedstrengen av Tanaelva er stilleflytende, og bunnsubstratet er preget av finsedimenter som silt og sand. Det har vært interesse for å avdekke om også disse områdene har produksjon av laksunger. Omfanget av slike stilleflytende sandområder gjør at selv en lav produksjon isolert sett vil bety mye for det totale produksjonspotensialet i vassdraget. Denne NINA-rapporten oppsummerer feltarbeid og resultater fra en undersøkelse med elektrisk fiskebåt i september 2014.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-615
Språk:
NB

Publisert:
19.09.2016 00:00:00
Forfatter:
NINA
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
25 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema