Petroleumssektoren og hensynet til marint miljø

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel er fortsatt høy og den er ventet å være høy også i de nærmeste årene. (Sist endret 26. oktober 2016)

I denne rapporten diskuteres muligheter for å ivareta det marine miljøet med dagens aktivitet, og med de endringene vi ser i næringen framover. Herunder diskuterer vi følgende:
- Barentshavet
- Kjemisk flømming kan gi store utslipp
- Klarer vi å beskytte sårbar havbunn?
- Miljørisiko vil øke ved aktivitet i og ved sårbare områder
- Behov for mer risikobasert regulering
- Reglene for plugging av brønner bør vurderes


Type:
Rapport
Nummer:
M-621
Språk:
NB

Publisert:
17.10.2016 00:00:00
Opphav:
Miljødirketoratet
Omfang:
62 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema