PFAS-forurensning i grunnen Oppsummering fra workshop 26. november 2015

Grunnen ved ca. 50 norske flyplasser er forurenset av per-og polyflourerte alkylstoffer (PFAS) som har blitt brukt i brannskum ved brannøvelser. Miljødirektoratet arrangerte i samarbeid med problemeiere og Miljøringen en heldags workshop om PFAS i grunn, i november 2015.

Temaene for workshopen var risikovurdering, overgangen fra risikovurdering til tiltak, samt vurdering av ulike tiltaksmetoder. Hensikten med workshopen var å aktivt diskutere relevante problemstillinger, samt å identifisere kunnskapshull. Deltakerne bestod først og fremst av inviterte problemeiere, myndigheter, norske og utenlandske eksperter og andre fagfolk. Rapporten tar opp de viktige momentene fra workshopen: hva ble diskutert og hvilke spørsmål ble stilt. Workshopen hadde ikke som hensikt å komme med konklusjoner på noen av temaene.


Type:
Rapport
Nummer:
M-622
Språk:
NB

Publisert:
26.10.2016 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet og Miljøringen
Omfang:
112 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema