ØKOFERSK: Basisovervåking av utvalgte innsjøer 2015

Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht vannforskriften.

Basisovervåkingen i 2015 omfattet 15 innsjøer, hvorav 13 referansesjøer og 2 eutrofierte innsjøer. De fleste er i Trøndelag, men noen var på Vestlandet og Østlandet, samt én i Troms. Resultatene viste at kun tre av de antatte referansesjøene var i svært god økologisk tilstand, syv var i god tilstand, to i moderat og en i svært dårlig tilstand, mens de to eutrofierte innsjøene var i hhv god og dårlig tilstand. Avviket fra svært god tilstand i mange av de antatte referansesjøene skyldes primært usikkerheter i klassifiseringssystemet, særlig for litoral bunnfauna i svært kalkfattige innsjøer, men også i noen grad for fisk og vannplanter i humussjøer. Fisk ble vurdert som for usikkert til å brukes i den samlede klassifiseringen i fem av de 13 referansesjøene. Bunnfauna ble ikke brukt i klassifiseringen av humussjøer. To av referansesjøene tilhører vanntyper der klassegrenser mangler. Til klassifiseringen av disse ble det benyttet klassegrenser for vanntyper som har størst likhet med den aktuelle vanntypen, men resultatet er usikkert og kan ha gitt for dårlig tilstand.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-580
Språk:
NB

Publisert:
26.10.2016 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet, NIVA, NINA
Omfang:
142 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker