Naturfaglige registreringer av 12 områder i fem fylker på Statskog SFs eiendommer i 2015

Som følge av Stortingets beslutning om å øke skogvernet (Stortingets behandling av St.meld. nr. 25 (2002-2003) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand) har Miljødirektoratet satt i gang naturfaglige registreringer av skogområder som kan være aktuelle for vern etter naturvernloven.

De 12 områdene som er kartlagt i denne omgang er tilleggsområder som er ønsket vurdert for første gang eller på nytt.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-585
Språk:
NB

Publisert:
06.10.2016 00:00:00
Opphav:
BioFokus
Omfang:
98 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema