Tilstandsrapport for industriområder

Krav om tilstandsrapport følger av EUs industriutslippsdirektiv og er innført i forurensningsforskriften §§36-21 og 36-22. Rapporten skal utarbeides for alle virksomheter som er omfattet av direktivet og som kan utløse ny forurensning eller spredning av forurensning med farlige stoffer i jord og grunnvann. (Veilederen er oppdatert pr. 30. november 2018).

Veilederen redegjør for hvilke kriterier som utløser krav om tilstandsrapport, omfanget av undersøkelsene som kreves og krav til rapportering.


Type:
Veileder
Nummer:
M-630
Språk:
NB

Publisert:
04.11.2016 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
26 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema