Restaurering av myr

Rapporten oppsummerer i hvilken grad restaurering av myr kan bidra til ny karbonlagring og samtidig reduserte klimagassutslipp.

Et litteraturstudium viser at drenert myr er en langt større kilde til CO2-utslipp enn både naturlig og restaurert myr. Årsaken til den høye CO2-emisjonen i drenert myr er lavere grunnvannstand, tilgang på oksygen og økt jordrespirasjon. Høy grunnvannstand i naturlig og restaurert myr motvirker jordrespirasjonen og bidrar til lagring av karbon i jorda. Restaurering av myr vil derfor som regel redusere karbontapet, og kan, avhengig av forholdene på stedet, gjenskape området til et karbonsluk.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-628
Språk:
NB

Publisert:
07.11.2016 00:00:00
Opphav:
NIBIO
Omfang:
36 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema