Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør

Årsrapport - Vannkjemiske effekter 2015.

Rapporten presenterer resultater fra fjorårets overvåking av vannkjemi i forsuringsfølsomme vannforekomster. Overvåkingen omfattet i 2015 84 innsjøer, seks feltforskningsstasjoner og to elver.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-613
Språk:
NB

Publisert:
14.11.2016 00:00:00
Forfatter:
Norsk institutt for vannforskning
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
84 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker