Oppsummering av resultater for Skipsverftaksjonen

Fylkesmannen i samarbeid med Miljødirektoratet gjennomførte 21 tilsyn på skipsveft som driver med vedlikehold og reparasjon av skip og båter. Aksjonsresultater viser at virksomhetene er litt bedre på å følge miljøregelverket nå enn ved aksjonen i 2014, men det avdekkes fremdeles altfor mange brudd hos verftene.

Forurensningsmyndighetenes inntrykk er at det har skjedd mye positivt innen næringen når det gjelder å tilegne seg kunnskap om regelverket og å gjennomføre enkle risikoforebyggende tiltak, men at det har skjedd lite i forhold til å gjennomføre mer kostnadskrevende tiltak for å redusere risiko for utslipp av miljøfarlige stoffer. Det ble avdekket alvorlige brudd hos fem skipsverft innenfor de kontrollerte temaene. Før aksjonen ble veileder til kapittel 29 i forurensingsforskriften rettet mot skipsverft gjort tilgjengelig for bransjen. Denne gir nyttig informasjon til bransjen og skal bidra at aktørene overholder miljøkravene.


Type:
Rapport
Nummer:
M-616
Språk:
NB

Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
11 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema