Oppfølgning av ulovlige forhold i verneområder

Det er viktig at forvaltningsmyndigheten sørger for oppfølgning av ulovlige forhold i verneområdene. Miljødirektoratet har laget en veileder til hjelp i dette arbeidet.

I veilederen er det gitt informasjon om anmeldelse, pålegg om retting og stans, direkte gjennomføring, tvangsmulkt og miljøerstatning. På www.miljokommune.no finnes det mal for anmeldelse av straffbare forhold til politiet som det kan sees hen til når et forhold skal anmeldes. (Veilederen er oppdatert pr. februar 2017).


Type:
Veileder
Nummer:
M-617
Språk:
NB

Publisert:
02.11.2016 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
18 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema