Miljøgifter i store norske innsjøer, 2015

Vi rapporterer her om forekomsten av miljøgifter i de pelagiske næringskjedene i innsjøene Mjøsa, Randsfjorden og Femunden, samt i supplerende materiale av fisk fra Tyrifjorden og Vansjø, innsamlet i 2015.

Kvikksølv og organiske miljøgifter (cVMS, PCB, PBDE, PFAS) ble analysert i prøver av fisk fra alle sjøene, samt i planktoniske krepsdyr i Mjøsa. Av hovedfunnene nevnes at siloksanforbindelsene D5 og D6 viser trofisk magnifisering i Mjøsa og Randsfjorden, samt at PFTrA er den dominerende PFAS-forbindelsen i leverprøver av fisk.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-548
Språk:
NB

Publisert:
10.11.2016 00:00:00
Opphav:
NIVA
Omfang:
97 s

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker