Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør

Forsuring av vann og vassdrag er et av de alvorligste miljøproblemer i Norge, og den enkeltfaktoren som har ført til størst reduksjon av biologisk mangfold i norske vatn og elver.

Hovedårsaken til forsuringen er langtransportert sur nedbør (svovel og nitrogen). Denne kan bare fjernes gjennom utslippsreduksjoner basert på internasjonale avtaler. Gøteborgprotokollen setter utslippstak for blant annet svoveldioksid, nitrogenoksider og ammoniakk.


Type:
Rapport
Nummer:
M-582
Språk:
NB

Publisert:
01.11.2016 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
397 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Relaterte lenker