Effekter av langtransporterte forurensninger i norske innsjøer – forsuringstilstand og trender

Inkludert nye overvåkingsdata fra 2012-2014.

Rapporten presenterer resultater fra 43 forsuringsfølsomme innsjøer som er undersøkt mht. vannkjemi og biologi (bunndyr, småkreps og fisk) i siste overvåkingsomdrev (2011-2014). Innsjøene er overvåket siden slutten av 1990-tallet, eller tidligere, og resultatene viser at reduserte tilførsler av forsurende stoffer nå følges av vannkjemiske og biologiske forbedringer. De biologiske endringene er imildertid små og utstabile.

Vannkjemiske forsuringsparametere (pH, ANC, LAl) indikerer at 79 % av innsjøene i dag er lite forsuret. Likevel er det kun 23 % av innsjøene som når miljømålet jf. vannforskriften. Tidsforsinkelser i biologisk gjenhenting må forventes for tidligere sterkt forsurede innsjøer, og forskjeller i vannkjemisk og biologisk respons kan ha flere årsaker.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-503
Språk:
NB

Publisert:
14.11.2016 00:00:00
Forfatter:
Norsk institutt for naturforskning, Uni Research Miljø, Norsk institutt for vannforskning
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
184 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker