Vurdering av virkemidler for økt utsortering av våtorganisk avfall og plastemballasje

Denne rapporten er utarbeidet av Østfoldforskning på oppdrag fra Miljødirektoratet. Hensikten med studien er å gi myndighetene anbefalinger om hvilke virkemidler som er mest effektive med tanke på økt utsortering av våtorganisk avfall og plastemballasje fra husholdninger og næringer. Den overordnede målsetningen med å øke utsorteringen er å forbedre utnyttelsen av avfallsressurser og å redusere klimagassutslipp.

Rapportens innhold er konsulentens vurderinger, og ikke nødvendigvis representativt for hva Miljødirektoratet vil anbefale.


Type:
Rapport
Nummer:
M-522
Språk:
NB

Publisert:
14.03.2016 00:00:00
Forfatter:
Østfoldforskning
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
101 s

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema