Erfaringer med grønne tak i 7 norske byer i perioden 2014-2015

Grønne tak demper og fordrøyer avrenning etter nedbør og er etablert som et tiltak for lokal overvannsdisponering. Det mangler en del kunnskap om hvordan grønne tak fungerer under nordlige forhold og hvordan de kan etableres som robuste løsninger med godt dokumentert effektivitet.

GT kan i tillegg bidra til ulike urbane økosystemtjenester, særlig knyttet til biologisk mangfold og estetikk. Foreløpig mangler en kunnskap og dokumentasjon på hvordan vegetasjonen på grønne tak fungerer og bidrar til ulike tjenester i ulike klima over tid.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-450
Språk:
NB

Publisert:
08.03.2016 10:50:00
Forfatter:
NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi)
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
43 s

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema