Aksjon vaskerier og renserier - oppsummering

114 virksomheter er kontrollert hvor få alvorlige avvik ble avdekket, og ingen har hatt alvorlige utslipp til resipient. Det er avdekket mange brudd på regelverket i aksjonen, spesielt for håndtering av farlig avfall.

Renserier og vaskerier er for dårlige til å overholde leveringsplikten for farlig avfall, i alt 44 % av virksomhetene overholdt ikke plikten, og 32 % av virksomhetene lagret ikke avfall forsvarlig. Halvparten av virksomhetene (vaskerier) har ikke vurdert om de har forurensende utslipp til resipient. Fylkesmennene har i noen få tilfeller pålagt virksomheter å ta prøver av avløpsvann, for å vurdere forurensningspotensiale knyttet til omfang av vask og typen tekstil. Halvparten av de kontrollerte virksomhetene hadde brudd på regelverket for vurdering av substitusjon og 34 % av virksomhetene fikk avvik på lagring av kjemikalier.


Type:
Rapport
Nummer:
M-498
Språk:
NB

Publisert:
01.03.2016 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
14 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema