Mars 2016

Climate mitigation measures up to 2030

Type: Rapport | Nummer: M494 | Utgiver: Miljødirektoratet

31.03.16 Using the Norwegian Environment Agency report Climate mitigation measures and emission trajectori...

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler

Type: Veileder | Nummer: M-520 | Utgiver: Miljødirektoratet

29.08.17 Denne veiledningen gjengir paragrafene i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst i ramme...

Klimaendringenes påvirkning på naturmangfoldet i Norge

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-443 | Utgiver: NINA

Rapporten sammenstiller kunnskap om effektene av klimaendringer på norsk natur, fra artsnivå til...

Effect of maintenance on particulate emissions from residential woodstoves

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-518 | Utgiver: Sintef

18.03.16 Literature review and test results from particulate matter measurements based on Norwegian Standa...

Informative Inventory Report (IIR) 2016 Norway

Type: Rapport | Nummer: M-497 | Utgiver: Miljødirektoratet

14.03.16 This report documents the methodologies used in the Norwegian emission inventory of acidifying...

Vurdering av virkemidler for økt utsortering av våtorganisk avfall og plastemballasje

Type: Rapport | Nummer: M-522 | Utgiver: Miljødirektoratet

14.03.16 Denne rapporten er utarbeidet av Østfoldforskning på oppdrag fra Miljødirektoratet. Hensikten med...

Nærmere bestemmelser om finansiell sikkerhet for CO2-lagring

Type: Veileder | Nummer: M-521 | Utgiver: Miljødirektoratet

11.03.16 Nærmere bestemmelser om finansiell sikkerhetsstillelse for CO2-lagring, utarbeidet etter...

Erfaringer med grønne tak i 7 norske byer i perioden 2014-2015

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-450 | Utgiver: Miljødirektoratet

08.03.16 Grønne tak demper og fordrøyer avrenning etter nedbør og er etablert som et tiltak for lokal...

Leker som avgir lyd

Type: Faktaark | Nummer: M-507 | Utgiver: Miljødirektoratet

04.03.16 Alt leketøy som er ment å avgi lyd, skal konstrueres slik at bruken ikke kan medføre hørselsskade...

Aksjon vaskerier og renserier - oppsummering

Type: Rapport | Nummer: M-498 | Utgiver: Miljødirektoratet

01.03.16 114 virksomheter er kontrollert hvor få alvorlige avvik ble avdekket, og ingen har hatt alvorlige...