Vurdering av egnethet for mottak, behandling og deponering av uorganisk farlig avfall - lokalitet Brevik

COWI er engasjert av Miljødirektoratet til å gjennomføre en utredning om egnetheten til Brevik som lokalitet for mottak, behandling og deponering av uorganisk farlig avfall.

Brevik har en sentral beliggenhet i forhold til aktuelle produksjonssteder eller utskipningssteder for store volumer av uorganisk farlig avfall i Norge og de andre nordiske land. Lokaliseringen er midt i Norges største industriområde, og må således kunne sies å være i nærheten av mye industriell kompetanse.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-551
Språk:
NB

Publisert:
02.05.2016 00:00:00
Opphav:
COWI
Omfang:
94 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema