Spredning av ferskvannsfisk i Norge

Denne rapporten omhandler en videreføring av et tidligere prosjekt om tiltaksrettet overvåking av spredning og introduksjon av ferskvannsfisk (jf. NINA Rapportene 908 og 1092).

For om mulig å sette inn tiltak mot spredningen, ønsker miljømyndighetene en tidligst mulig varsling av slike introduksjoner.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-506
Språk:
NB

Publisert:
23.05.2016 00:00:00
Opphav:
NINA
Omfang:
60 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema