Kartlegging av kortdistansespredning av fremmede bartrær

Spredning av fremmede arter er en av de største truslene mot det biologiske mangfoldet på verdensbasis.Økende globalisering fører til at stadig nye arter transporteres til områder hvor de ikke hører hjemme. Men ikke alle fremmede arter skaper problemer der de introduseres. Det avhenger av både evne til spredning i naturlige habitater (invasjonspotensial) og skadevirkninger på stedegne økosystemer (økologisk effekt).

Formålet med dette prosjektet har derfor vært å utvikle en metodikk for kartlegging av kortdistanse-spredning av fremmede arter fra eksisterende plantefelt.Feltkartleggingen viste at både vrifuru og lutzgran sprer seg utenfor plantefelt. Hovedtyngden av foryngelsen ble funnet nær morbestandet, men sannsynligheten for etablering varierte mellom naturtyper.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-489!2016
Språk:
NB

Publisert:
24.05.2016 00:00:00
Opphav:
NINA
Omfang:
82 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema