POP-er – Persistente organiske miljøgifter

POP-er er stoffer med alvorlige helse- og miljøeffekter. (Oppdatert pr. 18. oktober 2016).

POP-er kan transporteres over store avstander på tvers av landegrenser med luft- og havstrømmer, har lang levetid i miljøet, oppkonsentreres i dyr, er giftige og kan gjenfinnes i miljøet langt borte fra der de slippes ut. POP-er er regulert i produktforskriftens kapittel 4.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-571
Språk:
NB

Publisert:
28.06.2016 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
2 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema