Overvåking av havforsuring i norske farvann i 2015

Rapporten viser resultater fra undersøkelser av havforsuring i norske havområder utført i 2015 av Havforskningsinstituttet (IMR), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og UNI Research (UNI) på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Overvåkingen viser at metningsgraden for kalkmineralet aragonitt ved 1500 meters dyp i Norskehavet har sunket siden 2011. Denne parameteren er viktig å følge med på fordi den kan påvirke organismenes evne til å bygge skall og skjelett av kalk. Rapporten inneholder også en studie utført av IMR av vannkjemien ved Holarevene utenfor Vesterålen og ved eggakanten utenfor Nordland. Resultatene tyder på at korallrevene påvirker vannkjemien betydelig gjennom døgnet.
Overvåkingen fra 2015 inkluderer også målinger fra Vestfjorden (Skrova), en stasjon som er felles med kystovervåkingsprogrammet ØKOKYST. Resultater fra første år med overvåking av havforsuring viser at vannkjemien varierer mye, og er preget av algeoppblomstringen om våren.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-573
Språk:
NB

Publisert:
28.06.2016 00:00:00
Opphav:
IMR. NIVA, UNI
Omfang:
113 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker