Oppsummering av erfaring med tildekking av forurenset sjøbunn

Rapporten gir en «state of the art»-oversikt over dokumentert norsk og internasjonal erfaring med opprydding i form av tildekking av forurenset sjøbunn med rene masser.

Erfaringer fra forskjellige tildekkingsprosjekter i Norge og utlandet er sammenstilt. Rapporten oppsummerer hvor godt tildekking av forurenset sjøbunn med rene masser virker over tid med henblikk på å hindre utlekking og spredning av miljøgifter og med henblikk på rekolonisering av biota.


Type:
Rapport
Nummer:
M-502
Språk:
NB

Publisert:
28.06.2016 00:00:00
Opphav:
NGI, DNV.GL
Omfang:
66 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema