Metodikk for vurdering av samlet påvirkning og miljøkonsekvenser for marine økosystemer

Denne litteraturstudien oppsummerer nasjonal og internasjonal status for metoder for vurdering av samlet påvirkning og konsekvenser for havets miljø og økosystemer. 

Litteraturstudien foretar deretter en vurdering av om hvordan dette kan benyttes til å utvikle metodikk til bruk i arbeidet med forvaltningsplaner for norske havområder. 


Type:
Rapport
Nummer:
M-455
Språk:
NB

Publisert:
02.06.2016 00:00:00
Opphav:
Havforskningsinstituttet
Omfang:
37 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema