Kunnskapsstatus for havforsuring i fjorder langs Vestlandskysten

Rapporten gjelder en undersøkelse  av havforsuring i et fjordsystem på Vestlandet. Målingene er gjennomført av UNI Research (UNI) på vegne av Miljødirektoratet.

Havforsuringsprosessen i kystområder er lite studert, men det er viktig å følge med på utviklingen her fordi kysten er viktige gyte- og oppvekstområder for mange fiskearter. Fjordene er også viktige med hensyn på fiskeri- og oppdrettsnæringen, og er i tillegg rekreasjonsområder for mange. Målingene viser at den naturlige variasjonen er særlig stor i disse områdene. Det har derfor ikke vært mulig å vise noen langsiktig trend når det gjelder havforsuring foreløpig, fordi målingene har pågått for kort tid


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-426
Språk:
NB

Publisert:
28.06.2016 00:00:00
Opphav:
Uni Research og Universitetet i Bergen
Omfang:
16 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker