Kartlegging av kystfuruskog i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal i 2015

Fuktige kystfuruskoger ble kartlagt i 2015.

Formålet med kartleggingen har vært å øke kunnskapen om de biologiske verdiene knyttet til kystfuruskog og få bygd opp et representativt bilde av naturverdiene i slik skog.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-575
Språk:
NB

Publisert:
23.06.2016 00:00:00
Opphav:
Miljøfaglig Utredning
Omfang:
90 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema