Kartlegging av kalkskog i Telemark 2015

BioFokus og NINA har utført naturfaglige undersøkelser av 42 skogsområder i Telemark med fokus på kartlegging av kalkskogsverdier. I tilknytning til disse er det blitt laget faktaark som beskriver verdiene i undersøkelsesområdene.

 Kalkskogskvalitetene i undersøkelsesområdene har vært svært varierende. Nitten områder er gitt tre eller flere poeng av 6 mulige og 19 av undersøkelsesområdene er gitt 0 poeng. To områder har fått 1 og 2 poeng. Naturtypelokalitetene/kjerneomr ådene fordelte seg på 27 A lokaliteter, 42 B lokaliteter og 15 C lokaliteter. Det er kjent hele 87 ulike rødlistearter i de avgrensede områdene.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-556
Språk:
NB

Publisert:
23.06.2016 00:00:00
Opphav:
BioFokus
Omfang:
41 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema