Kaldventilering og diffuse utslipp fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Delrapport 3A - Forslag til beste tilgjengelige teknikker (BAT)

Basert på kartleggingen av utslippskilder i modul 1 av dette prosjektet, ble muligheter for reduksjon av utslippene vurdert. For bygging av nye innretninger ble best tilgjengelige teknologi (BAT) for de enkelte potensielle utslippskildene foreslått. For de fleste større utslippskilder vil BAT være gjenvinning av de hydrokarbonholdige avgassene. Økonomi er også et element i BAT.

For innretninger i drift vil kostnadene kunne bli betydelige ved ombygging til det som er BAT for nye innretninger. Da kostnadene for slik ombygging er styrt av forholdene på de enkelte innretninger, vil BAT for innretninger i drift kunne variere betydelig fra innretning til innretning. Et generelt forslag til BAT for innretninger i drift kan derfor ikke foreslås. Dersom slike innretninger skal bygges om til å tilfredsstille de foreslåtte BAT-løsningene for nye innretninger, anbefales det å prioritere først de tiltak som gir lavest tiltakskost. (Rapporten på engelsk M-665 | 2017.)


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-512
Språk:
NB

Publisert:
21.06.2016 00:00:00
Opphav:
add novatech as
Omfang:
17 s.

Last ned
Dokumentformat: .PDF

Tema